به نام خدا
معرفی بیمارستان
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)داراب درسال 1381راه اندازی گردید.
این بیمارستان دارای 140تخت مصوب و151تخت فعال می باشدکه درآن بخشهای زیر فعال میباشد.
بخشهای پشتیبانی واداری مالی بیمارستان شامل بخشهای زیر می باشد.
1-واحدسرپرستی ومدیریت شامل (ریاست بیمارستان ؛مدیرداخلی ؛مدیرخدمات پرستاری ومامائی وسوپروایزر)
2-واحدهای اداری شامل (روابط عمومی؛کتابخانه ؛حسابداری ؛طرح تکریم ؛بازرسی وشکایات ؛درآمد؛پذیرش وترخیص ؛مدارک پزشکی ؛دبیرخانه ؛کارگزینی ؛بهداشت محیط؛تغذیه ؛تجهیزات پزشکی ؛واحدفن آوری اطلاعات ؛تلفنخانه ؛نگهبانی وانتظامات )
3-واحدتدارکات
4-واحدتاسیسات
5-واحدانبارمرکزی
بخشهای کلینیکی وپاراکلینیکی شامل :
1-بخش اورژانس(اتفاقات)با17تخت فعال ودارای واحدهای تریاژبا9تخت واورژانس با 18تخت  ؛اتاق CPCR(احیای قلبی ریوی مغزی )؛اتاق عمل سرپائی ؛پانسمان ؛واحد تزریقات ونوارقلب ؛واکسیناسیون ؛حمام سوختگی ؛پزشک اتفاقات ؛پزشک اسکرین  می باشد.
2-بخش اتاق عمل:دارای 3تخت فعال اتاق عمل وواحدهای ریکاوری(اتاق بهبودی ) وواحد استریلیزاسیون مرکزی می باشد.
3-بخش زایشگاه :دارای بخشهای معاینه ؛اتاق درد؛اتاق زایمان؛زایمان بدون درد؛ومراقبتهای پس اززایمان post partom می باشد.
4-بخش مراقبتهای ویژه قلب CCU
5-بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان ICU
6-بخش مراقبتهای ویژه نوزادان NICU
7-بخش اطفال
8-بخش داخلی
9-بخش جراحی مردان
10-بخش جراحی زنان
11-بخش تالاسمی
12-بخش همودیالیز
13-بخش درمانگاه تخصصی شامل کلینیک تخصصی پزشکی ؛فیزیوتزاپی ؛کلینیک تندرستی ؛مشاوره ؛گفتاردرمانی؛زایمان فیزیولوژیک  می باشد.
14- داروخانه شبانه روزی
15-واحدآزمایشگاه
16-واحدرادیولوژی شامل عکسبرداری ساده ورنگی ؛ماموگرافی ؛سونوگرافی ؛CTSCAN 
17-انبارداروئی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-28 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ