کتابچه راهنمای اعتباربخشی نسل سوم
                                                                  
                                                           پیشگفتار

مدیریت ورهبری
تیم حاکمیتی
تیم مدیریت اجرایی
بهبود کیفیت
مدیریت خطا
مدیریت حوادث وبلایا
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تامین وتسهیلات اقامت
مدیریت غذایی

مراقبت ودرمان
مراقبتهای عمومی بالینی
مراقبتهای اورژانس
مراقبتهای حاد
مراقبتهای جراحی وبیهوشی


مدیریت خدمات پرستاری

مدیریت پرستاری

رعایت حقوق گیرندگان خدمت 
حقوق گیرندگان خدمت


مدیریت امورداروئی
مدیریت داروئی
مدیریت تجهیزات


مدیریت اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات پاراکلینیک

مدیریت آزمایشگاه
تصویربرداری
فیزیوتراپی
طب انتقال خون


پیشگیری وبهداشت
بهداشت محیط
مدیریت پسماند
استریلیزاسیون
رختشویخانه
بهداشت حرفه ای وسلامت کارکنان
پیشگیری وکنترل عفونت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-18 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ