مسول بخش :خانم لاله آزما کارشناس پرستاری
خدمات انجام شده : شامل ویزیت تخصصی پزشکی ؛فیزیوتراپی ؛درمانگاه سلامت ؛مشاوره تغذیه
تعداد پزشکان متخصص:23نفر
متخصص داخلی :4نفر
متخصص اطفال:2نفر
متخصص :جراحی مغزواعصاب:1نفر
متخصص ارتوپدی :2نفر
متخصص :کلیه ومجاری ادراری :1نفر
متخصص چشم:4نفر
متخصص گوش وحلق وبینی :2نفر
متخصص جراحی عمومی 2نفر
متخصص زنان وزایمان :3نفر
متخصص قلب وعروق:2نفر
تلفن داخلی :237
تلفن مستقیم:53526996
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-12 13:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ