فرآیند ترخیص بیماران حوادث ترافیکی
فرآیند اخذ پذیرش ازبیمارستان زرین دشت و بیمارستانهای همجوار
فرآیند ارزیابی بیماران دیابتی
فرآیند اطلاع مادرپرخطربه مسول مادران شهرستان
فرآیند اعزام بیمار
فرآیند صدورجوازدفن وتحویل آن به همراه بیمار
فرآیند رسیدگی به شکایات وپیشنهادات به صورت حضوری
فرآیند گزلرش دهی مسمومیت غذایی
فرآیند جابجایی یا واگذاری شیفت

فرآیند پاتولوژی
فرآیند تحویل نوزاد
فرآیند ترخیص 1396
فرآیند ترخیص
فرآیند تریاژاسکرین
فرآیند تهیه وطبخ غذا
فرایند جداسازی بیمارازونتیلاتور
فرآیند خرید تجهیزات
فرایند دارودهی
فرآیند درخواست خون A-
فرآیند دیالیز اورژانس
فرآیند زخم بستر
فرآیند نوبت دهی درمانگاه
فرآیند هماتولوژی
فرآیند تحویل بیماراز زایشگاه
فرآیند بعدنیدل استیک
فرآیند Extubation

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-20 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ