1-همکاری واعتماد شما با تیم درمان قطعا درروند بهبودی بیمارتان تاثیرگذارخواهد بود.

2-به منظور رعایت حقوق افراد وحفظ ایمنی ازکشیدن سیگار خودداری نمائید.

3-به منظوراصول کنترل عفونت ازآوردن گل طبیعی (شاخه ای وگلدانهای خاک دار)خودداری نمائید.

4-قبل وبعد از تماس با بیمار به شستشوی دستها توجه فرمائید.

5-به منظورکنترل آلودگی صوتی درمحیط بیمارستان گوشی همراه خودراخاموش یا درحالت سکوت قراردهیدوازایجاد سروصدادرمحیط بیمارستان خودداری نمائید.

6-ارآوردن وسایل اضافی مانند پتو؛بالش ؛فلاسک و...خودداری نمائید.

7-ازتجمع دراتاق سایربیماران خودداری نمائید.

8-درهنگام ویزیت بالینی بیمار ازاتاق خارج شوید ودرصورت داشتن سوال از پزشک معالج بعد ازویزین بیماران اقدام نمائید.

9-تحت هیچ شرایطی به سرم بیمار دست نزنیدودرصورت لزوم پرستاررا خبرنمائید.

10-طبق قوانین مصوب هرگونه توهین به کارکنان دولت حین انجام وظیفه جرم محسوب وبرابرمقررات قابل مجازات وپیگیری است .

11-رعایت حجاب اسلامی الزامی است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-9 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ