مقررات مربوط به امورحسابداری مراجعین :

قابل ذکراست حسابداری (صندوق)بیمارستان وظیفه اصلی دریافت وجه را براساس تعرفه های مصوب دولت به عهده دارد وپرداخت هرگونه وجه نقدی جز به حسابداری (صندوق)بیمارستان برخلاف مقررات می باشد.

روال مراجعه بیماران به حسابداری به شرح ذیل می باشد
1-برای مراجعین اورژانس تمام اقدامات اولیه درمان بدون مراجعه به حسابداری انجام می شود وبعداز پایدارشدن وضعیت بیمار یاترخیص وی جهت تسویه حساب به صندوق مراجعه می شود.

2-مراجعین تصادفی درهنگام ورود به بیمارستان بدون پرداخت هیچگونه وجهی پذیرش می شوند این افراد درمدت اقامت دربیمارستان ودرزمان ترخیص باید گزارشی ازمراجع ذیصلاح (کلانتری یا پاسگاه)ارائه دهند که وقوع تصادف راتائید نماید.

3-مراجعین برای بستری شدن دربیمارستان بادردست داشتن برگه دستورپزشک به پذیرش بیمارستان مراجعه وبعدازتائید دفترچه توسط کارشناس بیمه مربوطه به بخش های بستری هدایت می شوند.

4-سایر مراجعه کنندگان (سرپائی)که جهت استفاده ازخدمات واحدهای دیگر(اعم ازرادیولوژی ؛آزمایشگاه؛داروخانه و...)به بیمارستان مراجعه می کنند توسط واحد مورد نظربرای پرداخت وجه به قسمت صندوق راهنمائی می شوند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ