برنامه هفتگی پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب

 

نوع تخصص

 

نام پزشک

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

قلب و عروق

 

دکتر علوی

 

 

 

صبح

 

 

 

صبح

 

 

 

 

 

قلب و عروق

 

دکتر ذولقدر

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

 

 

 

 

داخلی

 

دکتر هاشمی

 

صبح / عصر

 

صبح/عصر

 

صبح/عصر

 

صبح / عصر

 

صبح / عصر

 

 

داخلی

 

دکترآفریدون

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

 

داخلی

 

دکتر کریمی

 

 

 

 

 

صبح

 

 

 

صبح

 

 

 

داخلی

 

دکتر شاهسونی

 

 

 

صبح

 

 

 

صبح

 

 

 

 

 

اعصاب و روان

 

دکتر آزمان

 

 

 

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح مغز و اعصاب

 

دکتر جهانبخش

 

صبح

 

عصر

 

صبح

 

عصر

 

صبح

 

 

 

اطفال

دکتر فرزان فر

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

 

 

اطفال

 

دکتر اصغرزاده

 

 

 

 

 

صبح

 

 

 

صبح

 

 

 

اطفال

 

دکتر غیبی

 

 

 

 

 

 

 

صبح

 

 

 

 

 

کلیه و مجاری ادراری

 

دکتر کشکولی

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

 

 

چشم

 

دکتر غفارپور

 

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم

 

دکتر مسجدی

 

 

 

 

 

صبح

 

صبح

 

 

 

 

 

چشم

 

دکتر موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح

 

صبح

 

جراح عمومی

 

دکتر کمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح

 

جراح عمومی

 

دکتر فروتن

 

صبح

 

 

 

صبح

 

 

 

 

 

 

 

ENT

 

دکتر شجاع زاده

 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

 

 

 

 

 

ENT

 

دکترجهانگیری

 

عصر

 

 

 

صبح

 

صبح/عصر

 

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر هاشمی

 

 

 

صبح

 

صبح

 

 

 

 

 

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر غلامی

 

صبح

 

صبح

 

 

 

 

 

صبح

 

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر حضرتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتوپد

 

دکتر

 

مشکساری

 

 

 

صبح

 

 

 

صبح

 

صبح

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-23 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ