این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مدکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش ( رفتار ) شود، سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار میگیرد

 

 

 

.مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.

شرح وظایف  مددکار اجتماعی

-مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان با هدف مورد یابی و تشکیل پرونده  اجتماعی بیمار

-تشخیص نیازهای بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اولویت بندی آن ها

-ارائه خدمات  مشاوره ای به بیماران و خانواده های آنان  جهت حمایت های بهداشتی  درمانی در راستای فرآیند های درمانی مرکز

 

 

 

- ارائه خدمات اجتماعی به بیماران و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت ( بیماری )موجود و کاهش مسایل و معضلات مددجو  با استفاده از ابزارهای حرفه ای ( مصاحبه ، مشاهده ، بازدید از منزل  و ....)

-ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیماران ، موسسه ، خانواده به منظور حل مشکل آنان

- بررسی و پیگیری مسائل مربوط به سوء رفتارهای اجتماعی و وقوع جرم و ضرب و شتم در مورد   بیماران گروه های هدف

- برقراری برنامه های آموزشی جهت تطبیق شرایط بیمار با محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی

 

 

 

- ایجاد تعامل  بین بیمار و همراهان  با کادر درمان و پزشکان معالج در راستای تسهیل  خدمات درمانی موثر و کارآمد .

- انجام برنامه های گروه درمانی برای جامعه هدف

- ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

- بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا بر تشخیص مسئول واحد

 

 

 

- بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام  نظر تخصصی با در نظر گرفتن  اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت  هزینه های درمانی.

- تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران ، تشکیل پرونده اجتماعی بیماران  و ارائه آن به مقام مافوق

- حضور در کمیته های بیمارستانی و ستادی  منطبق با شرح وظایف

- استفاده از منابع اجتماعی ، رفاهی  و بهره گیری از امکانات موسسات خیریه

- انجام برنامه های توسعه ای در مراکز درمانی ، بهداشتی در جهت بهبود کیفیت خدمات

- اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل اجتماعی و روانی در حوزه بهداشت و درمان

- شرکت در گروه های آموزشی ضمن خدمت

- همکاری در جهت پیشبرد آموزش عملی  دانشجویان مددکاری اجتماعی

همکاری و مشارکت در بحران های طبیعی  و اجتماعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع

تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی ، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران

 

 

 

22- انجام سایر امور ارجاعی  از سوی مقام مافوق در چارچوب شرح وظایف .

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-12 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ