تامین اجتماعی-خدمات درمانی سایر اقشار سلامت همگانی -خدمات روستایی خدمات نیروی مسلح کمیته امداد امام خمینی-شرکت نفت شرکت ابفا اداره زندان ها شرکت نفت-صدا و سیما- بیمه دانا وبیمه ایران
توجه : کلیه نوزادان بستری فاقد دفتر چه بیمه با ارائه کپی گواهی ولادت یا شناسنـــامه جهت
استفاده از مزایای بیمه و تکمیل مدارک به اتاق کارشناس بیمه مراجعه نمایند .

جهت نوزادان  زیر یک ماه :
 
ارائه کپــــــی گـــــواهی ولادت و کپـــــــی دفـــــــتر چه بیمه مادر + برگ بیمه دفترچه مادر
-
بیمه شدکان تامین اجتماعی :
فتوکپی عکسدار دفتر چه بیمه +برگ بیمه

-
نیروهای مسلح :
 
فتوکپی عکسدار دفتر چه بیمه +برگ بیمه ( نوزادان بایــد حتماً دفتر چه بیمه گرفته باشند )

-
کمیته امداد امام خمینی ( ره ) :
معرفینامه از کمیته امداد کپــی کارت بیمه کمــــیته امـــداد نــــــــامه پزشک یا اورژانس

-
مصدومین ترافیکی:
ارائه کپی برابر با اصل کروکی یا صــــــــورتجـــــــــلســــه از پاســـــــگاه نیــــروی انتظامی و در صورت انتقال با امبولانس ارائه نامه از اورژانس به همراه کپی کارت ملی  

بیماران خاص :
ارائه دفتر چه بیمار خاص کپی عکسدار دفترچه بیمه
مواردی که نمی توانند از خدمات بیمه  استفاده کنند :
تیرخوردگی -عمل های زیبایی-حوادث ترافیکی (بدون نامه از پاسگاه یا اورژانس)-نزاع -ضرب و جرح
و جاقو خوردگی و حوادث حین کار (خدمات درمانی )
.
-
کلیه کارگران ساختمانی که حین کار دچار سانجه و حادثه شده اند ،جهت استفاده از مـزایا بیمه
در اسرع وقت به کارشناس بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-18 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ