آقای رمضان صابری

عنوان : مدیر داخلی بیمارستان  

متولد :1342
محل تولد : داراب

مدارك تحصيلي : کارشناسی ارشد بیهوشی -کارشناسی پرستاری
محل تحصیل : دانشگاههای علوم پزشکی شیراز اصفهان واهواز
سال اخذ مدرک:
1373

سوابق مدیریتی :سوپروایزربیمارستان مسلمین(به مدت 1سال)؛ سرپرستار بخش داخلی وجراحی(به مدت 2سال) ؛مسول گروه بیهوشی اطاق عمل(به مدت 5سال)  ؛مسول دفترپرستاری ومامائی (به مدت 12سال)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-30 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ